SENIORKA n.o.


Cenník


Cenník platný od 1.9.2016

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,60 € 0 € 1,60 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
1,60 € 0,40 € 2,00 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
1,60 € 0,90 € 2,50 €
Sobota - Nedeľa 1,60 € 2,80 € 4,40 €
Sobota - Nedeľa
Delená služba
4,40 € 1,10 € 5,50 €
Sviatok 1,60 € 4,60 € 6,20 €
Sviatok
Delená služba
6,20 € 1,55 € 7,75 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom ÚP (príspevok na mzdu opatrovateľa)

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,20 € 0 € 1,20 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
1,60 € 0,90 € 2,50 €
Sobota - Nedeľa 1,60 € 2,80 € 4,40 €
Sviatok 1,60 € 4,60 € 6,20 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,40 € 0 € 1,40 €
Cenník platný od 1.1.2017

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR - Úhrada klienta od 1.4.2017 je 1,45 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby v Bratislave s príspevkom IA MPSVR

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,20 € 0 € 2,20 €
Cenník platný od 1.1.2017


Vysvetlivky:
Delená služba – poskytnutie opatrovateľskej služby opakovane v ten istý deň. Príplatok klienta +25% z platnej ceny za druhé a ďalšie poskytnutie opatrovateľskej služby v ten istý deň.