SENIORKA n.o.

SENIORKA n.o.


CenníkPriemerné ekonomické náklady za rok 2017 na 1 hodinu opatrovateľskej služby : 5,51 €Cenník platný od 1.9.2016

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,60 € 0 € 1,60 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
1,60 € 0,40 € 2,00 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
1,60 € 0,90 € 2,50 €
Sobota - Nedeľa 1,60 € 2,80 € 4,40 €
Sobota - Nedeľa
Delená služba
4,40 € 1,10 € 5,50 €
Sviatok 1,60 € 4,60 € 6,20 €
Sviatok
Delená služba
6,20 € 1,55 € 7,75 €

Cenník platný od 1.1.2018
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok / Deň (06:00 - 22:00) 1,98 € 0,00 € 1,98 €
Pondelok - Piatok / Deň (06:00 - 22:00)
Delená služba
1,98 € 0,50 € 2,48 €
Pondelok - Piatok / Noc (22:00 - 06:00) 1,98 € 4,50 € 6,48 €
Sobota - Nedeľa, Sviatok 1,98 € 5,00 € 6,98 €
Sobota - Nedeľa, Sviatok
Delená služba
6,98 € 1,75 € 8,73 €
Sobota - Nedeľa, Sviatok / Noc (22:00 - 06:00) 1,98 € 7,02 € 9,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom ÚP (príspevok na mzdu opatrovateľa)

Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,20 € 0 € 1,20 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
1,60 € 0,90 € 2,50 €
Sobota - Nedeľa 1,60 € 2,80 € 4,40 €
Sviatok 1,60 € 4,60 € 6,20 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR

Cenník platný od 1.4.2017
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,45 € 0 € 1,45 €

Cenník platný od 1.1.2018
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,92 € 0 € 1,92 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby v Bratislave s príspevkom IA MPSVR

Cenník platný od 1.1.2017
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,20 € 0 € 2,20 €

Cenník platný od 1.1.2018
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,60 € 0 € 2,60 €

Vysvetlivky:
Delená služba – poskytnutie opatrovateľskej služby opakovane v ten istý deň. Príplatok klienta +25% z platnej ceny za druhé a ďalšie poskytnutie opatrovateľskej služby v ten istý deň.