SENIORKA n.o.


Pomôžťe a darujte 2% z dane


Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a v rodinnom prostredí.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.

Ďakujeme za podporu , ktorú ste prejavili poskytnutím 2%(3%) z Vašich daní v prospech našej neziskovej organizácie, ktorá pomáha seniorom.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli pomáhať seniorom prežiť záver života kvalitnejšie a s rešpektom.

Ďakujeme.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.februára príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť min. 3,32 €.
 4. Editovateľné tlačivo vyhlásenia s vyplnenými údajmi prijímateľa t. j. našej organizácie nájdete tu.
 5. Do Vyhlásenia vyplníte Vaše údaje a uvediete sumu, ktorú chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 2. Upozornenie:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v príslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - vyplní v časti IV. kolónku 3.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v peíslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SENIORKA nezisková organizácia, Námestie SNP č. 35/48 , 960 01 Zvolen, IČO: 45 735 603.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SENIORKA nezisková organizácia, Námestie SNP č. 35/48 , 960 01 Zvolen IČO: 45 735 603.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SENIORKA nezisková organizácia, Námestie SNP č. 35/48 , 960 01 Zvolen, IČO: 45 735 603.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.