U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


O nás

Kto sme

SENIORKA n.o. - nezisková organizácia, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tým profesionálnych pracovníkov.

SENIORKA n.o. založená 23.februára 2011, zapísaná v registri Obvodný úrad v Banskej Bystrici dňa 17. marca 2011, zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo VUC BB č. 221.1/3, opatrovateľská služba – terénna forma.

Základné údaje o firme

SENIORKA n.o.
Nám SNP 35/48,
96001 Zvolen

IČO : 45735603
DIČ :

2023331464

Č. účtu : 4014012932/7500
IBAN : SK10 7500 0000 0040 1401 2932

Voľné pracovné pozície

V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
Pracovná pozícia : Zdravotná sestra (Dolné Vestenice)
Plat : 700 € + prémie
Náplň práce : Ošetrovateľské činnosti v zariadení pre seniorov v Dolných Vesteniciach.
 • poskytuje prvú pomoc podľa svojich odborných znalostí
 • všetky zdravotné úkony, ktoré poskytla zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie
 • zabezpečuje sprevádzanie chorých klientov na odborné lekárske vyšetrenia, vyzdvihuje lieky
 • zabezpečuje dezinfekciu všetkých zdravotníckych pomôcok
 • napomáha pri plnení individuáleho plánu klientov, spolupracuje so sociálnym úsekom
 • spolupracuje s hlavnou sestrou pri spracovávaní štatistických údajov
Požadované vzdelanie : Stredoškolské alebo vysokoškolské zdravotnícke zameranie. Minimálne 1 rok praxe.
Ostatné predpoklady : schopnosť sociálneho kontaktu, komunikatívnosť, empatia, istota, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, schopnosť prijať zodpovednosť, praktické myslenie, bezúhonnosť, písomný a ústny prejav
Kontakt : Tel. číslo : 0905 242 974         Email     : sykorka@sykorka.sk
Adresa   : Záhumenská 391, Dolné Vestenice
V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
Pracovná pozícia : Opatrovateľka (Dolné Vestenice)
Plat : 520 €
  + výkonostné prémie (podľa počtu klientov)
  + príplatky za nočné, sviatky
/priemerný plat v čistom cca 600-680 €/
Náplň práce :
 • zabezpečuje sprevádzanie chorých pacientov na lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia
 • sprevádza ťažko pohyblivých klientov pri prechádzkach, pri pohybe v rámci zariadenia a pod.
 • podľa zdravotného stavu vykonáva donášku jedla na izby klientov, pomáha im pri jedení a pití
 • vykonáva obslužné a ďalšie práce – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy /ranná a večrná toaleta, obliekani, vyzliekanie, presun na vozík , použitie WC, výmena plienok, celkový kúpeľ, umytie vlasov, holenie, manikúra/ polohovanie klientov
 • upratovanie po jedle, odstraňovanie zvyškov jedla, dodržiavanie čistoty hygienických zariadení
 • vykonáva prezliekanie postele, manipuluje s čstou aj špinavou blielizňov klientov

Práca je vhodná aj pre absolventa.

Požadované vzdelanie : zdravotnícke zameranie alebo opatrovateľský kurz v trvaní minimálne 220 hodín
Ostatné predpoklady : schopnosť sociálneho kontaktu, komunikatívnosť, empatia, istota, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, schopnosť prijať zodpovednosť, praktické myslenie, bezúhonnosť
Kontakt : Tel. číslo : 0905 242 974         Email     : sykorka@sykorka.sk
Adresa   : Záhumenská 391, Dolné Vestenice
V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
Pracovná pozícia : Upratovačka (Dolné Vestenice)
Plat : 480 €
  + výkonostné prémie (podľa počtu klientov)
Náplň práce :
 • upratovanie izieb a verejných priestranstiev

Práca je vhodná aj pre absolventa.

Požadované vzdelanie : bez vzdelania
Ostatné predpoklady : komunikatívnosť, empatia, istota, samostatnosť, praktické myslenie, bezúhonnosť
Kontakt : Tel. číslo : 0905 242 974         Email     : sykorka@sykorka.sk
Adresa   : Záhumenská 391, Dolné Vestenice
V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov