SENIORKA n.o.


Pomôžťe aj Vy


Financovanie činnosti je zabezpečené z viacerých zdrojov

Každý peňažný dar v akejkoľvek výške , alebo nepeňažný dar bude použitý na prospech ľudí, ktorí sú odkázaný na podporu a starostlivosť iných z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, choroby, alebo vysokého veku.

Darujte peňažný obnos podľa Vašich možností a rozhodnutia v prospech SENIORKA n.o., ktorí vykonáva opatrovateľskú činnosť pre našich spoluobčanov. Vašim šľachetným činom pomôžete zmierniť ich trápenie.

Každého darcu si veľmi vážime a jeho čin zverejníme. Ak chcete zostať v anonymite, budeme to rešpektovať

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.