Súťaž o najkrajšie rúško

U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Súťaž o Najkrajšie rúško

Zapojiť sa do súťaže / vložiť fotku

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie rúško, ktoré ste si sami zhotovili.

do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto zhotovil rúško určené na individuálnu ochranu pred koronavírusom a zverejní fotku na stránke www.seniorka.sk alebo www.sykorka.sk alebo www.seniorplus.sk

Ceny súťaže

  1. cena : Dobrý pocit
Začiatok súťaže : 17.03
Koniec súťaže : 27.03 o 18:00
Vyhodnotenie a výsledok súťaže bude zverejnený ( a výhercovia budu informovaní) 28.03
„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane