SENIORKA n.o.


Odanní svojej práci


Milan Kováčik

Narodil sa v Lučenci. Žije v Sušanoch.

S klientom majú medzi sebou skvelý vzťah. Neustále sa púšťajú do dlhých debát a veľa sa smejú. Panuje medzi nimi priateľská atmosféra. P. Kováčik si prácu chváli, vraví, že nie je nič krajšie, ako pocit, že on je ten, kto zabezpečil pre niekoho príjemne strávený deň. Obaja sú spokojní a uvedomujú si, ako veľmi sú si navzájom nápomocní.


Jana Marešová

Ukončené vzdelanie - bakalárske.

Pri predchádzajúcej práci nadobudla množstvo skúseností s prácou s ľuďmi v senilnom veku, ktoré využíva pri terajšej práci opatrovateľky. V Seniorke srší láskavým prístupom ku klientovi a trpezlivosťou. Myslí si, že ľudia, ktorí nemajú vzťah k seniorom, nemôžu túto prácu vykonávať. Narodila sa s veľkou prednosťou a to tou, že si seniorov veľmi váži a baví ju byť im nápomocnou. Je radosť sledovať zamestnancov, ktorých práca skutočne napĺňa.


Iveta Mešterová

Narodila sa v Rimavskej Sobote. Žije v Ožďanoch.

V minulosti sa starala o pacientov, ktorí boli chorí duševne i telesne. Naučila sa byť chorému človeku vždy nápomocnou.
Ako opatrovateľka sa stará o svoju svokru, ktorá potrebovala niekoho, kto jej bude pomáhať pri každodenných úkonoch. Je rada, že pre svoju svokru veľa znamená a že jej nahradila samotu svojou občasnou prítomnosťou a dobrosrdečnosťou.


Margita Straková

Narodila sa v Trstenej. Býva v Trenčíne.

V predchádzajúcej práci prichádzala denno - denne do styku s ľuďmi, čo sa odráža na jej komunikačných schopnostiach. Jej spoločenská povaha a trpezlivosť sú v jej terajšej práci opatrovateľky veľkým prínosom. Hovorí, že je úplne iné starať sa o jedného človeka, ako o viacerých, keď pracovala v nemocnici. Práca ju napĺňa a je šťastná, že sa môže venovať niečomu, čo ju zároveň aj baví.


Nadežda Červená

Žije v Trenčínbe.

Pracovala ako zdravotná sestra na chirurgickom oddelení a po skončení pracovného pomeru sa dozvedela, že by mohla robiť opatrovateľku. Keďže už mala skúsenosti s opatrovaním svojho otca, prácu si pochvaľuje, a začala sa venovať opatrovaniu naplno. Opatrovanie jej vyhovuje v doobedných hodinách, keďže poobede sa každý deň stará o svojho otca. SENIORKA n.o. jej v tejto požiadavke vyhovela, a tak pracuje od 06.00-14.30 hod. Má potom dostatok času venovať sa ešte svojmu chorému otcovi. Je milá a prívetivá.


Eva Miklošová

Žije v Banskej Bystrici.

Pracovala ako opatrovateľka v súkromnom Domove dôchodcov v Lazovnej v Banskej Bystrici. Naučila sa načúvať seniorom a vcítiť sa do ich nie vždy ľahkej životnej situácie. Je pozitívne naladená a srší z nej príjemná energia.
V terajšej práci sa stará o ťažko chorého klienta v úctihodnom veku, ktorému zomrela manželka. Neľahké skúsenosti z minulosti z nej urobili silnejšiu, vyrovnanejšiu a empatickejšiu ženu, čo využíva pri svojej práci s klientom.


Anna Moravčíková

Narodila sa a aj momentálne žije v Banskej Bystrici.

Vďaka množstvo skúsenostiam a praxe vykonáva svoju pracovnú činnosť svedomito. Z predchádzajúcich profesií využila svoje danosti a prenáša ich do terajšej profesie. S klientkou si skvele rozumejú. Klientka si uvedomuje, že pani Moravčíkova je pre ňu nepostrádateľnou osobou, za čo je jej patrične vďačná.


Lýdia Baranová

Narodila sa v Banskej Bystrici, kde aj žije. V minulosti sa starala o chorých rodinných príslušníkov a v terajšej práci je preto empatická a vie, ako pristupovať k chorému aj po emocionálnej stránke. Na práci opatrovateľky ju baví viacero vecí a to komunikácia s klienkou a práca v domácnosti. Medzi klientkou a pani opatrovateľkou panuje príjemná atmosféra. Prácu a prístup opatrovateľky si pochvaľuje aj samotná klientka.