U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Cenník

CenníkEkonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 hod. OSL 8.09 €

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,75 € 0 € 2,75 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2,75 € 0,50 € 3,25 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
2,75 € 4,50 € 7,25 €
Sobota 2,75 € 4,65 € 7,40 €
Nedeľa, Sviatok 2,75 € 6,85 € 9,60 €
Sobota
Delená služba
2,75 € 6,35 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
2,75 € 9,10 € 11,85 €
Sobota noc 2,75 € 6,35 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok noc 2,75 € 7,30 € 10,05 €
Udržiavaci poplatok 1,72 € 0,00 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


1
Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,75 € 0 € 2,75 €
Udržiavací poplatok1,72 € 0 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
7,50 € 0 € 7,50 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €


Cenník - Banská Bystrica

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,15 € 0 € 2,15 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2,15€ 1,10 € 3,25 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
2,15 € 5,10 € 7,25 €
Sobota 2,15 € 5,25 € 7,40 €
Nedeľa, Sviatok 2,15 € 7,45 € 9,60 €
Sobota
Delená služba
2,15 € 6,95 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
2,15 € 9,70 € 11,85 €
Sobota noc 2,15 € 6,95 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok noc 2,15 € 7,90 € 10,05 €
Udržiavaci poplatok 1,72 € 0,00 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,75 € 0 € 2,75 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
7,50 € 0 € 7,50 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €


Cenník - Košice

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
1,80 € 0 € 1,80 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
1,80 € 1,45 € 3,25 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
1,80 € 5,45 € 7,25 €
Sobota 1,80 € 5,60 € 7,40 €
Nedeľa, Sviatok 1,80 € 7,80 € 9,60 €
Sobota
Delená služba
1,80 € 7,30 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
1,80 € 10,05 € 11,85 €
Sobota noc 1,80 € 7,30 € 9,10 €
Nedeľa, Sviatok noc 1,80 € 8,25 € 10,05 €
Udržiavaci poplatok 1,72 € 0,00 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


Cenník platný od 1.1.2021
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,75 € 0 € 2,75 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.5.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
7,50 € 0 € 7,50 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €


„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane