U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Cenník

Cenník1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
3,50 € 0 € 3,50 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
3,50 € 0,85 € 4,35 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
3,50 € 4,50 € 8,00 €
Sobota 3,50 € 5,00 € 8,50 €
Nedeľa, Sviatok 3,50 € 7,60 € 11,10 €
Sobota
Delená služba
3,50 € 6,70 € 10,20 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
3,50 € 9,45 € 12,95 €
Sobota noc 3,50 € 6,35 € 9,85 €
Nedeľa, Sviatok noc 3,50 € 7,30 € 10,80 €
Udržiavaci poplatok 2,00 € 0,00 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


1
Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
3,50 € 0 € 3,50 €
Udržiavací poplatok2,00 € 0 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
9,00 € 0 € 9,00 €
Udržiavací poplatok 2,00 € 0 € 2,00 €


Cenník - Banská Bystrica

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom mesta

Cenník platný od 1.3.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,80 € 0 € 2,80 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2,80€ 1,10 € 3,90 €
Sobota 3,25 € 5,25 € 8,50 €
Nedeľa, Sviatok 3,65 € 7,45 € 11,10 €
Sobota
Delená služba
3,25 € 6,95 € 10,20 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
3,65 € 9,70 € 13,35 €
Udržiavaci poplatok 2,00 € 0,00 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
3,50 € 0 € 3,50 €
Udržiavací poplatok 2,00 € 0 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
9,00 € 0 € 9,00 €
Udržiavací poplatok 2,00 € 0 € 2,00 €


Cenník - Košice

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,55 € 0 € 2,55 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2,55 € 1,80 € 4,35 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
2,55 € 5,45 € 8,00 €
Sobota 2,55 € 5,95 € 8,50 €
Nedeľa, Sviatok 2,55 € 8,55 € 11,10 €
Sobota
Delená služba
2,55 € 8,00 € 10,55 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
2,55 € 11,10 € 13,65 €
Sobota noc 2,55 € 7,30 € 9,85 €
Nedeľa, Sviatok noc 2,55 € 8,25 € 10,80 €
Udržiavaci poplatok 2,00 € 0,00 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
3,50 € 0 € 3,50 €
Udržiavací poplatok 2,00 € 0 € 2,00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
9,00 € 0 € 9,00 €
Udržiavací poplatok 2,00 € 0 € 2,00 €


„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane