U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


O nás

Kto sme

SENIORKA n.o. - nezisková organizácia, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tím profesionálnych pracovníkov.

SENIORKA n.o. založená 23.februára 2011, zapísaná v registri Obvodný úrad v Banskej Bystrici dňa 17. marca 2011, zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo VUC BB č. 221.1/3, opatrovateľská služba – terénna forma.

Základné údaje o firme

SENIORKA n.o.
Nám SNP 35/48,
96001 Zvolen

IČO : 45735603
DIČ :

2023331464

Č. účtu : 4014012932/7500
IBAN : SK10 7500 0000 0040 1401 2932

Voľné pracovné pozície

V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.
„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane