U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Služby

Opatrovateľská služba

Pomáhame klientovi pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Klientom poskytujeme:

 • odbornú opateru, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie
 • pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou ich schopností
 • psychickú podporu, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solídne jednanie.

Rodinám poskytujeme:

 • uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena
 • posilnenie spolupatričnosti rodiny, s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom
 • spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané
 • úsporu oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho
Úkony poskytované klientovi

I. Starostlivosť o klienta

 1. Hygiena
  • Osobná hygiena
   - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)
  • Ceľková kúpeľ
   - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)
 2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
  • donáška stravy
  • príprava a porcovanie hotovej stravy
  • obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
  • kŕmenie a pomoc pri pití
 3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
  • sprievod na toaletu a z toalety
  • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete
  • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
  • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
 4. Obliekanie, vyzliekanie
  • obliekanie, obúvanie
  • vyzliekanie, vyzúvanie
 5. Mobilita, motorika
  • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
  • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
  • polohovanie
  • pomoc pri manipulácii s predmetmi . obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

II. Starostlivosť o domácnosť

 1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 3. donáška jedla do domu
 4. umytie riadu
 5. bežné upratovanie v domácnosti
 6. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 7. starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne
 8. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 9. donáška uhlia a dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 10. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti , administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb

III. Základné sociálne aktivity

 1. Sprevádzanie klienta
  • na lekárske vyšetrenie
  • na vybavenie úradných záležitostí
  • do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
  • pri záujmových činnostiach, šport, kultúra, spoločenské podujatia
 2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

IV. Dohľad

 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
 • dohľad v určenom čase a mieste

Pomôcky na požičanie (len pre nasich klientov)

Klientom na strediskách v Košiciah, Banskej Bystrici, Zvolene môžeme požičať :

 • bio lampu
 • tlakomer
 • relaxačné pomôcky
 • pomôcky na cvičenie
 • invalidné vozíky
 • barly

Klientom na strediskách v Rimavskej Sobote, Žiline, Trenčíne, Trnave a Nitre môžeme požičať :

 • tlakomer
 • relaxačné pomôcky
 • pomôcky na cvičenie
 • invalidné vozíky
 • barly

Pomôcky žiadajte u regionálneho manažéra.

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane